13 de nov. 2008

CAP ON TENDEIX L'INFINIT: CAP AL MACROUNIVERS O CAP AL MICROUNIVERS DE LA MATÈRIA?