31 de des. 2009

Presentació del Fedó: aproximació a una teoria platònica de l'ànima

Com es fa un comentari de text

Molt ben explicat per Alejandro Sarbach a guía para el comentario de texto filosófico.


Activitats d'autoavaluació- 1: filosofia grega

Les activitats d'autoavaluació ens serveixen per comprovar si hem entés correctament els conceptes principals. D'aquesta manera, podem reforçar els nostres punts dèvils abans de fer una examen i adonar-nos llavors.

El primer Quadern Virtual de la sèrie està dedicat, per descomptat, a la filosofia grega: quadern virtual de filosofia grega.