31 de des. 2009

Presentació del Fedó: aproximació a una teoria platònica de l'ànima

Com es fa un comentari de text

Molt ben explicat per Alejandro Sarbach a guía para el comentario de texto filosófico.


Activitats d'autoavaluació- 1: filosofia grega

Les activitats d'autoavaluació ens serveixen per comprovar si hem entés correctament els conceptes principals. D'aquesta manera, podem reforçar els nostres punts dèvils abans de fer una examen i adonar-nos llavors.

El primer Quadern Virtual de la sèrie està dedicat, per descomptat, a la filosofia grega: quadern virtual de filosofia grega.

Per a preparar la selectivitat....

...disposeu, entre d'altres coses, d'aquest dossier a la pàgina web de Ramon Alcoberro: dossier PAU.

Llocs web per a estudiar Plató

A la web de Manel Codina, Filosofia a través dels textos, es troba un resum de les idees principals de la filosofia platònica a partir de textos de Plató: Filosofia de Plató a través dels seus textos.
També ens ofereix els textos dels autors que entren a selectivitat: Textos de filosofia de les PAU.

A la web de Ramon Alcoberro es troba un dossier sobre el Fedó, amb 75 preguntes que poden servir de guia per treballar el text: dossier Fedó: preguntes i més. Aquí mateix podeu trobar un comentari de text /prova PAU resolt.

29 d’oct. 2009

Sócrates y sofistas

Check out this SlideShare Presentation:

18 d’oct. 2009

La sofística i Sòcrates

Els presocràtics

27 de maig 2009

La Llibertat


El pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión.
Edmund Burke (1729-1797)

18 de maig 2009

LLIBERTAT


Si em donen un paper pautat, escriure per darrere.

FELICITAT


Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una.
Voltaire (1694-1778)

JUSTICIA


La justicia sin fuerza y la fuerza sin justicia son dos grandes desgracias


J.Joubert

LLIBERTAT


La necesidad de tener siempre la razón es el mayor obstáculo para las ideas nuevas.

Edward de Bono

LLIBERTATTu grado de libertad será proporcional a la fuerza y el ardor con que te entregues a la grandiosa empresa de conquistarla.

E. J. Malinowski.

LLIBERTAT I JUSTÍCIA


"Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l’univers."

Llibertat

Lluís Maria Xirinachs"La justícia més certa és a les barricades."

Justícia

Marc Maynou (de collita pròpia)

FELICITAT


Toda la felicidad que la humanidad puede alcanzar, está, no en el placer, sino en el descanso del dolor.

John Dryden (1631-1700)

FELICITAT


"La felicidad no es lo que uno quiere, sino lo que hace por conseguirlo"


ANONIMO

LLIBERTAT


La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

FELICITAT

Sempre la felicitat ens espera en algun lloc,

però a condició que no anem a buscar-la.


VOLTAIRE

LLIBERTAT I JUSTÍCIA - FELICITAT

Llibertat i Justícia

"Encara que em peguis no parlaré, va dir el cadàver"
Mario Benedetti: escriptor urugaià. (adaptat al català)


Felicitat

"La meva felicitat consisteix en que se apreciar el que tinc i no ho desitjo en excés."
Leon Tolstoi: escriptor rus. (adaptat al català)

JUSTICIA


Desterrada la justicia que es el vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella.

Juan Luis Vives

LLIBERTAT


Detesto el que escrius, però donaria la vida perquè poguessis continuar fent-ho.

Voltaire

LLIBERTAT


La llibertat és l'únic luxe del qual no penso privar-me mai, diguin el que diguin els metges.

Joan Tudela

17 de maig 2009

FELICITAT I LLIBERTAT

Aquests són de creació pròpia:

LA FELICITAT:
La felicidad de algunos, a veces, rompe con la felicidad de otros.


LA LLIBERTAT:
Solament quan som lliures per decidir, ens recolzem en l'ajuda dels demés per escollir.

LLIBERTAT


http://media-2.web.britannica.com/eb-media/38/102538-004-58E5FD43.jpg

"Basta con que alguien se declare libre para que al punto se siente condicionado. Pero si se atreve a admitir sus condicionamientos, se sentirá libre", de Johann Wolfang Von Goethe.

LLIBERTAT

Cap home no és lliure si no es pot dominar ell mateix.
Pitàgores.

JUSTÍCIA I LLIBERTAT

- Aquests són de creació pròpia:

JUSTÍCIA:
- El principi de la justícia és conèixer les causes de les nostres accions.

LLIBERTAT:
- La fe és una eina creada per l'home amb l'objectiu de fugir de la mateixa llibertat.

LLIBERTAT


Déu ha mort.(Friedrich Nietzsche)

JUSTICIA

Seu a la porta de casa i veuràs passar el cadàver del teu enemic (PROVERBI XINÈS)


LLIBERTAT I JUSTÍCIA

-Aquests són de creació pròpia:

LLIBERTAT:
- La llibertat és com un ocell tancat dins d'una gabia i la gabia dins d'una capsa flotant en un mar d'idees i possibilitats.

JUSTICIA:
- La justicia és la responsabilitat de les passes del passat.

LLIBERTAT I JUSTÍCIA

-Aquests són de creació pròpia:

LLIBERTAT:
-Quan decidim el nostre camí sense opressions, som lliures.

JUSTICIA:
-De justícia n’hi ha una, però és diferent per cada persona

JUSTÍCIA I FELICITAT

Aquests són de creació pròpia:

- Qui no creu en la justicia, no busca la felicitat ni persegueix la llibertat, no necessita viure.

- Els humans busquem la felicitat com el camell busca l'aigua enmig del desert.

LLIBERTAT


"Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo." Franz Grillparzer 

FELICITAT


"El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros". Albert Guinon

LLIBERTAT


"Si te dan un papel pautado, escribe por detrás"
Juan Ramón Jímenez

16 de maig 2009

LLIBERTAT


Estem condemants a la llibertat.” Jean-Paul Sartre

FELICIDAD

"La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos" Henry Van Dyke

LLIBERTATLA LLIBERTAT SIGNIFICA RESPONSABILITAT. ÉS PER AIXÒ QUE LA MAJORIA DELS HOMES LA IGNOREN. George Bernard Shaw

LLIBERTATNo hay camino hacia la libertad, la libertad es el camino.

Mahatma Gandhi.

FELICITAT“Qui té un perquè per viure, pot soportar gairebé qualsevol com.”

(Friedrich Nietzsche)

FELICITAT

Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace. Jean Paul Sartre

LLIBERTAT


La libertad no tiene su valor en sí misma: hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen.
Ramiro de Maeztu

FELICITAT


¿Qué es la felicidad sino el desarrollo de nuestras facultades?

Germaine de Staël

FELICITAT


La felicidad es amor, no otra cosa. El que sabe amar es feliz.


Hermann Hesse

LLIBERTAT


La libertad dijo un día a la ley: "Tú me estorbas." La ley respondió a la libertad: "Yo te guardo."

PITÁGORAS