31 de des. 2009

Presentació del Fedó: aproximació a una teoria platònica de l'ànima

Com es fa un comentari de text

Molt ben explicat per Alejandro Sarbach a guía para el comentario de texto filosófico.


Activitats d'autoavaluació- 1: filosofia grega

Les activitats d'autoavaluació ens serveixen per comprovar si hem entés correctament els conceptes principals. D'aquesta manera, podem reforçar els nostres punts dèvils abans de fer una examen i adonar-nos llavors.

El primer Quadern Virtual de la sèrie està dedicat, per descomptat, a la filosofia grega: quadern virtual de filosofia grega.

Per a preparar la selectivitat....

...disposeu, entre d'altres coses, d'aquest dossier a la pàgina web de Ramon Alcoberro: dossier PAU.

Llocs web per a estudiar Plató

A la web de Manel Codina, Filosofia a través dels textos, es troba un resum de les idees principals de la filosofia platònica a partir de textos de Plató: Filosofia de Plató a través dels seus textos.
També ens ofereix els textos dels autors que entren a selectivitat: Textos de filosofia de les PAU.

A la web de Ramon Alcoberro es troba un dossier sobre el Fedó, amb 75 preguntes que poden servir de guia per treballar el text: dossier Fedó: preguntes i més. Aquí mateix podeu trobar un comentari de text /prova PAU resolt.